CO ZNAMENÁ NEPLODNOST?

Neplodnost a její definice

Neplodnost je neschopnost jedince počít dítě během 1 roku při pravidelném nechráněném pohlavním styku 2–3x za týden. O neplodnosti hovoříme také v případě, kdy žena není schopna donosit životaschopný plod. Z lékařského hlediska se jedná o onemocnění reprodukčního systému, které se dá léčit a výsledkem úspěšné léčby je narození dítěte.

Pokud už jedno dítě máte a k početí došlo přirozenou cestou, neznamená to, že s druhým dítětem to bude stejné. Některé páry trápí tzv. sekundární neplodnost, tedy neschopnost páru počít druhé dítě během 12 měsíců při pravidelném nechráněném pohlavním styku.

Převzato z www.fertilityed.uk a Bunting, L. & Boivin, J. (2010). Development and preliminary validation of the Fertility Status Awareness Tool: FertiSTAT. Human Reproduction, 25, 7, 1722–1733.

Jaké jsou příčiny neplodnosti?

Příčiny neplodnosti mohou být různé. U žen je to například anovulace, snížená kvalita vajíček nebo nepravidelná ovulace, která se projevuje nepravidelným menstruačním cyklem. Dále se mezi příčiny neplodnosti řadí neprůchodnost vejcovodů, endometrióza, děložní fibroidy, ovariální selhání s předčasnou menopauzou nebo sexuálně přenosné nemoci (např. chlamydie, ureaplasma, mykoplasma, kapavka, syfilis, HIV)1

U můžu je to především snížená koncentrace, pohyblivost a morfologie spermií. Objevují se také problémy s erekcí a ejakulací, které narušují průběh pohlavního styku. Mezi další možné příčiny neplodnosti u mužů patří například retrográdní ejakulace, varikokéla, nádory varlat, kryptorchismus, hormonální problémy (např. hypogonadismus), genetické příčiny (např. Klinefertův syndrom, abnormality Y chromozomu), vedlejší účinky některých léků nebo prodělané infekce (např. příušnice v dětství)2. S těmito příčinami neplodnosti se setkáváme jak u starších, tak u mladších mužů.