Nejčastější mýty a fakta o lidské reprodukci

MÝTUS 1.

POKUD JE ČLOVĚK ZDRAVÝ, NEBUDE MÍT PROBLÉM S POČETÍM ANI VE VYŠŠÍM VĚKU

Plodnost s věkem nekompromisně klesá bez ohledu na to, jak je člověk zdravý. K lepší kvalitě reprodukčních buněk ale může zdravý životní styl samozřejmě přispět.

MÝTUS 2.

NEPLODNOST SE DÁ VŽDY VYŘEŠIT UMĚLÝM OPLODNĚNÍM

Asistovaná reprodukce neumí zázraky. Nedokáže pomoci každému páru k vlastnímu dítěti. Pečujte o své reprodukční zdraví a příliš neodkládejte založení rodiny.

MÝTUS 3.

NEPLODNOST SE TÝKÁ PŘEDEVŠÍM ŽEN

Dříve to bývalo dáváno za vinu ženám, když nemohly otěhotnět. K početí dítěte je ale potřeba dvou – ženy i muže. Obvykle je problém s početím ve 30 % na straně ženy, v dalších 30 % na straně muže a ve zbývajících 30–40 % je na obou stranách nebo se jedná o nejasnou příčinu.

MÝTUS 4.

MUŽI JSOU PLODNÍ I VE VYŠŠÍM VĚKU A NEMUSÍ SPĚCHAT SE ZALOŽENÍM RODINY JAKO ŽENY

Pokles plodnosti u mužů sice není s věkem tak výrazný jako u žen a obvykle k němu dochází až po 40. roku života. Zpravidla se tak děje v důsledku snížení počtu a kvality spermií, rozhodně však tento pokles není zanedbatelný.

MÝTUS 5.

DOKUD JE ČLOVĚK MLADÝ, NEBUDETE MÍT PROBLÉMY S POČETÍM

Žít zdravě, cítit se dobře a netrpět žádnou nemocí neznamená, že vám v budoucnu nebude dělat starosti neplodnost. Problémy s početím trápí většinou muže a ženy v pozdějším věku, neplodnost se ale týká také mladých. Příčinou neplodnosti u mladých párů může být například ovulační selhání, mechanická bariéra v reprodukčním systému, imunologický faktor, genetické příčiny, infekce, endometrióza nebo syndrom polycystických ovárií (PCOS). Na některé z příčin neplodnosti se přijde až po neúspěšných snahách o dítě, přestože se prozatím nijak neprojevily.

MÝTUS 6.

NEPLODNOST SE TÝKÁ POUZE NĚKOLIKA MÁLO LIDÍ

Neplodnost trápí přibližně 15 % českých párů. Nejedná se tedy problém několika jedinců, může se týkat každého z nás.

MÝTUS 7.

POKUD JIŽ MÁTE JEDNO DÍTĚ, PODRUHÉ UŽ NEBUDETE MÍT PROBLÉM OTĚHOTNĚT

Páry, které počaly své první dítě přirozenou cestou, mohou mít problém s početím dalšího dítěte. Tento stav se označuje jako sekundární neplodnost. Příčinou sekundární neplodnosti může být vyšší věk a s tím související změna zdravotního stavu.

MÝTUS 8.

PRO OTĚHOTNĚNÍ JE TŘEBA MÍT POHLAVNÍ STYK POUZE V DEN OVULACE

Pro otěhotnění nestačí mít sex jednou za měsíc, ideálně však 2–3x za týden. Přesto řada párů koordinuje sexuální aktivitu s výsledkem ovulačního testu. Spermie mohou přežívat v pohlavním systému ženy až několik dní a na příchod vajíčka „počkat“. Plodné období zahrnuje i období před ovulací. Načasováním sexuálního styku výhradně na období ovulace se šance na otěhotnění zbytečně snižují. Sexuální aktivity by však neměli být motivovány pouze snahou o početí potomka. Psychologický stres a tlak na výkon mohou mít nepříznivý vliv na kvalitu partnerského vztahu.

MÝTUS 9.

ABNORMÁLNÍ SPERMIOGRAM U MUŽE ZNAMENÁ, ŽE NEBUDE MOCT MÍT DĚTI

I se špatným spermiogramem je možné dosáhnout přirozeného početí. Na druhou stranu ani ideální hodnoty spermiogramu nejsou zárukou bezproblémového otěhotnění.

MÝTUS 10.

SNIŽOVÁNÍ PARAMETRŮ SPERMIOGRAMU SOUVISÍ S POKLESEM PLODNOSTI U MUŽŮ

Za posledních několik desítek let došlo ze strany WHO opakovaně ke snížení hodnot referenčních norem pro vyšetření spermiogramu. Je to dáno jednak zkušenostmi, které odborníci za tu dobu získali, kvalitními studiemi, které byly a jsou na toto téma stále prováděny, ale zejména také neustálými změnami ve způsobu vyšetřování spermií, které se v posledních letech výrazně zpřesnily. O tom, zda obecně klesá kvalita spermií mužů, se odborníci stále přou a se snižováním referenčních hodnot spermiogramu tato skutečnost nemá nic společného.