V KOLIKA LETECH ZAČÍNÁ PLODNOST KLESAT?

Pokles plodnosti u žen

Ženy se rodí s určitým počtem vajíček, která postupně ubývají. S klesajícím počtem vajíček se snižuje také plodnost. Nezáleží ale pouze na počtu, s věkem klesá také jejich kvalita¹.

Pokles plodnosti u žen má na svědomí mnoho dalších faktorů – nezdravý životní styl, obezita, genetické příčiny a některá onemocnění jako endometrióza nebo děložní myomy. Abnormality chromozomů, ke kterým s věkem dochází častěji, mohou vést k potratu. Způsobit mohou také onemocnění u potomků. Velmi známý je například Downův syndrom. Zatímco ve 30 letech je pravděpodobnost narození dítěte s Downovým syndromem 1:900, ve 40 je to 1:100 a ve 45 dokonce 1:302.

Převzato z www.fertilityed.uk a BMJ Publishing Group Limited. Delaying childbearing: effect of age on fecundity and outcome of pregnancy, van Noord-Zaadstra et al., 302, p. 1363, 1991.

Pokles plodnosti u mužů

Spermie jsou na rozdíl od vajíček vytvářeny od puberty po celý život. Snížení plodnosti u mužů tedy není s věkem tak výrazné jako u žen. Rozhodně ale není zanedbatelné. K výraznějšímu poklesu plodnosti u mužů obvykle dochází až po 40. roku3 života v důsledku snížení kvality spermií. Začínají se také objevovat erektilní dysfunkce.

Vysoký věk otců (obvykle nad 45 let) zvyšuje pravděpodobnost potratu, prodlužuje čas k dosažení těhotenství a má také vliv na zdraví potomka. Hovoří se například o větší pravděpodobnosti autismu, schizofrenie, akutní lymfoblastické leukémie nebo některých genetických onemocnění jako achondroplazie4. Za častější potraty v prvním trimestru těhotenství mohou především strukturní abnormality chromozomů, které se vlivem vyššího věku objevují ve spermiích častěji. 

Kromě vysokého věku má na kvalitu spermií negativní vliv také vysoká teplota. Pokles počtu a funkční kvality spermií je u mužů patrný například v návaznosti na několik dnů trvající vysokou horečku nad 39°C. V extrémních případech se může objevit také dočasná azoospermie, tedy úplná absence spermií v ejakulátu. Negativní dopad na kvalitu spermií může mít také sedavé zaměstnání, nošení těsného spodního prádla, saunování a horké koupele.